GEÇ KALMAYIN. YAPILANDIRMA İÇİN SON TARİH 25 KASIM

Giresun Belediyesi 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun uyarınca vergi borçlarında yapılandırılmaya devam ediyor.

0
1636

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte       İlan ve Reklam Vergisi , Eğlence vergisi , Yangın Sigorta , Harçlar , Tıbbi Atık Ücretleri , Su ücretleri , Emlak vergisi Borçları yapılandırılıyor . Mükelleflerin yapılandırılmadan faydalanabilmeleri için 25 Kasım 2016 tarihine kadar  Mali Hizmetler Müdürlüğüne (debboy mevkii Belediye ek bina) başvurmaları gerekmektedir .Dilekçe ile başvuru ,gerçek kişilerde ilgilinin kendisi , tüzel kişiliklerde ise kanuni temsilci tarafından yapılacaktır. Kanuni Temsilcilerin mutlaka “Yetki Belgesi”ni sunmaları gerekmektedir. Yapılandırmada anapara değişmeyecek,ana paraya bağlı cezalar, gecikme faizi ve gecikme zammı silinerek gecikme faiz ve zammı yerine vade tarihinden itibaren Yİ-ÜFE oranı uygulanacaktır. Mükellefin isteğine göre “peşin ya da “6”,”9”,”12”,”18”taksit halinde yapılandırma yapılacak olup taksitler iki ayda bir ödenecektir . Peşin ödemede hesaplanan Yİ-ÜFE rakamının % 50si oranında ayrıca indirim yapılacaktır. Peşin ve taksitli ödemelerde ilk taksitin son ödeme günü 30 Kasım 2016 tarihi olarak belirlenmiştir.  Son Başvuru Tarihi 25 Kasım 2016

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER